• oddvar2

Røye i 28 dagersdietten

Sesong:Hele året

Ishavsrøye er navnet på oppdrettet røye.

Fisken omsettes fersk hel eller i filet eller som gravet, speket, røykt og raket. Røya kan stekes, kokes og egner seg ypperlig på grillen.

For tusenvis av år siden, da iskappen over Norge trakk seg tilbake, hadde ishavsrøye allerede tilpasset seg de røffe, kalde og utfordrende omgivelsene som preget det arktiske landet vårt. Fisken hadde utviklet et vandringsmønster hvor den vekslet mellom ferskvann på land og det salte vannet i havet.

Det finnes to typer røye. Den anadrome, som vandrer fra ferskvann til sjøen, og den stasjonære som lever hele livet sitt i ferskvann. Ishavsrøye er foruten å være Norges eldste ferskvannsfisk også den som lever lengst nord.


Røye er lov i 28 dagersdietten her lærer vi de gode matvanene.


0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle