• 28dagersdietten

Kongekrabbe i 28 dagersdietten

Sesong:Oktober til desember

Kongekrabben omsettes vanligvis kokt, men også rå frossen. Kongekrabben eller kamtsjatkakrabbe, som den også heter, regnes som en delikatesse. Server den naturell eller gratinert. Smaken ligger mellom hummer og krabbe.

Krabben hører ikke naturlig til i norske farvann. Det var russiske forskere som på 60-tallet introduserte kongekrabben til Barentshavet fra den russiske Stillehavskysten. Hensikten var å øke verdigrunnlaget for befolkningen i Murmansk. Siden har krabben spredd seg østover og vestover i det sørlige Barentshavet. Norge forvalter ressursen sammen med Russland. Norske interesser er å forhindre at den sprer seg til nye områder. Forvaltningen har som hovedmål å holde bestanden nede.

Vanligste fangstredskaper er teine.


Kongekrabbe er lov i 28 dagersdietten her lærer vi de gode matvanene.


© 2023 by AYC Production - Team 28  

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon